Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine

Individuaalne nõustamine 50 minutit

Siin on eesmärk abistada ja selgusele jõuda iseendas, leida seniste toimetulekuviiside  kõrvale uusi ehk siis alternatiivseid lahendusi. Psühholoogiga kohtumiste sagedus sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest.Vaata lähemalt »

Perenõustamine 90 minutit

Siin toimub koostöö nõustamisele kaasatud pereliikmetega, et seeläbi muuta ühe või mitme pereliikme häiret või probleemi.

Seansi kestvus on 90 minutit. Psühholoogiga kohtumiste sagedus sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest, vastavalt sellele kujuneb koostöövormiks individuaalne-, paari-  või perenõustamine.Vaata lähemalt »

Paarinõustamine

Siin toimub töö paariga ja nende suhteprobleemiga. Paariteraapia meetod aitab toime tulla ja leevendada pingeid rasketes või keerulistes suhteolukordades.

Eesmärgiks on suurendada teineteisemõistmist, võimet mõista ennast ja aktsepteerida kaaslast.Vaata lähemalt »

Perelepitus

PERELEPITAJA (family mediator) – tsiviilmenetluses on perelepitaja erialase ette- valmistusega erapooletu spetsialist, kes vahendab eri arvamusel olevate paaride konflikti või lapsevanemate omavahelist suhtlust kokkuleppe saavutamise eesmärgil.Vaata lähemalt »