Psühholoogi teenused – Hinnakiri

Psühholoogi teenused - Hinnakiri

Psühholoogi teenused, mida pakun:

Individuaalne teraapia 50 minutit

Siin on eesmärk abistada ja selgusele jõuda iseendas, leida seniste toimetulekuviiside  kõrvale uusi ehk siis alternatiivseid lahendusi.

Ühe sessiooni hind: 60€

Paariteraapia 90 minutit

Siin toimub töö paariga ja nende suhteprobleemiga. Paariteraapia meetod aitab toime tulla ja leevendada pingeid rasketes või keerulistes suhteolukordades.

Ühe sessiooni hind: 90€

Pereteraapia 90 minutit

Selle kestel toimub koostöö nõustamisele kaasatud pereliikmetega, et seeläbi muuta ühe või mitme pereliikme häiret või probleemi.

Ühe sessiooni hind: 90€

Perelepituse hind (kuni 90 minutit)

Lepitusseansi maksumus on 90 eurot. Kestvus kuni 90 min.

Seansi eest tasutakse alljärgneval viisil:

  • kumbki osapool maksab pool seansi maksumusest ehk 45.-
  • üks osapool terve seansi maksumuse kui osapooltele sobib