Perelepitus

Perelepitaja Pärnus

Kes on perelepitaja?

PERELEPITAJA (family mediator) – tsiviilmenetluses on perelepitaja erialase ette- valmistusega erapooletu spetsialist, kes vahendab eri arvamusel olevate paaride konflikti või lapsevanemate omavahelist suhtlust kokkuleppe saavutamise eesmärgil. 

Psühholoog Kairi Koppel on superviseeritud perelepitaja Pärnus, kelle poole võite julgelt pöörduda.

Mis on perelepitus?

 • Perelepitus on teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas.
 • Lepitamine ei ole abielu lahkamine, see on läbirääkimine asjade korraldamiseks tulevikus.
 • Lepitamine on konfliktilahendamise viis, kus erapooletu kolmas osapool sekkub vaidlusse vaidluspoolte nõusolekul, selleks, et aidata neil jõuda osapooli rahuldava lahenduseni.
 • Perelepitaja roll on kohtumisi struktureerida, hõlbustada ja juhtida läbirääkimisi. Perelepitaja on siin juskui vahendaja. Lepitusprotsess annab võimaluse mõista üksteise seisukohti ja sõnastada vajadusi, et seeläbi soodustada koostööd.
 • Protsessi eesmärk on leida võimalike lahendeid kohtuväliselt.
 • Lepitusprotsessi käigus sündivate lahenduste tegemisel lähtutakse alati laste arengulised vajadustest.
 • Fookus on tulevikul. Perelepitus ei otsi süüdlast, ei tegele minevikusündmustega.

Mida perelepituses käsitletakse?

 • Laste hooldamise ja kasvatamisega seonduvad küsimused
 • Laste elukoha, elukorraldusega seonduvad küsimused
 • Laste majandusliku toetamisega seonduvad küsimused
 • Muud võimalikud peresisesed eriarvamustega , lahutuse, lahku elama asumisega seotud küsimused

PERELEPITUS EI OLE..

 • Perelepitus ei ole suhte taasloomine ega pereelu taastamine. Perelepituse eesmärk ei ole lahkuläinud osapoolte kokkuviimine. Mõiste on oma olemuselt eksitav. Pigem on tegemist vahendusega- lepitaja kui vahendaja. Mõiste tuleneb inglise keelsest sõnast “ mediatsion” ehk tõlkes “ vahendus”.
 • Perelepitus ei ole pereteraapia. Pereteraapia on protsess, mille käigus terapeut tegeleb perekonnaga kui tervikuga, siin saab olla eesmärgiks ka pereelu taastamine, lahku läinud osapoolte kokkuviimine. Perelepitus tegeleb paaridega alates lahkumineku järgselt.

PERELEPITUS EI SOBI…

 • Kui lepitavate poolte  psüühiline seisund seda ei võimalda.
 • Võimalik pooltevaheline vägivald, sh vaimne vägivald. Näiteks koduvägivalla juhtumid, kus üks osapooltest on olnud lähishutevägivalla ohver, kannatanud vaimse või füüsilise vägivalla all ning teine osapool on olnud domineerival positsioonil.

PERELEPITUSE HIND

Lepitusseansi maksumus on 90 eurot. Kestvus kuni 90. min.

Seansi eest makstakse alljärgneval viisil:

 • kumbki osapool maksab pool seansi maksumusest ehk 35.-
 • üks osapool terve seansi maksumuse kui osapooltele sobib