Individuaalne teraapia 50 minutit

individuaalne noustamine

Individuaalne teraapia

Siin on eesmärk abistada ja selgusele jõuda iseendas, leida seniste toimetulekuviiside kõrvale uusi ehk siis alternatiivseid lahendusi. Psühholoogiga kohtumiste sagedus sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest. Probleemi eripärast ja inimese soovist lähtuvalt kujuneb koostöövormiks individuaalne-, paari- või perenõustamine.

Näide:

Kui psühholoog on orienteeritud individuaalsele teraapiale, toimetab ta selle infoga, mille ta saab  kliendilt. Näiteks jõuab psühholoogi vastuvõtule nooruk, kes ei suuda tunnis keskenduda, jääb unistama.

Psühholoog uurib individuaalsetes sessioonides nooruki tundeid ja mõtteid, lähisuhteid, konflikte, häire kulgu vms. Siin toimub muutus sisemise kognitiivse- afektiivse ümberkorralduse kaudu, mis aitab kaasa esitletud probleemi lahendamisele. Toimetame eeldusel, et muutes ühte, muudame süsteemi.

Ühe sessiooni hind: 60€

Paarinõustamine

Pereteraapia

Kes on psühholoog?