Paariteraapia 90 minutit

Paarinõustamine

Paariteraapia

Paariteraapia tähendab seda, et toimub töö paariga ja nende suhteprobleemiga. Paariteraapia meetod aitab toime tulla ja leevendada pingeid rasketes või keerulistes suhteolukordades.

Siin on eesmärk suurendada teineteisemõistmist, võimet mõista ennast ja aktsepteerida kaaslast. Psühholoogi abiga otsitakse uusi lahendusi.

Fookus on omavahelisel suhtlusviisil. Psühholoogiga koostöös kasvab partnerite arusaam sellest, millised on osapoolte vajadused ja soovid. Liigutakse turvalise suhtlemise suunas.

Tulemuseks osapoolte parem probleemide lahendamise oskus, suurem lähedus ja ka vastastikune paidlikkus. Seansi kestvus on 90 minutit. Psühholoogiga kohtumiste sagedus sõltub probleemi eripärast ja kriitilisusest.

Ühe sessiooni hind: 90€

Vaata lisaks veel ka:

Individuaalne nõustamine

Pereteraapia

Kes on psühholoog?

Kes on psühhoterapeut?