Kes on psühhoterapeut?

Kes on psühhoterapeut?

Kes on psühhoterapeut?

Psühhoterapeudiks saab ennast nimetada inimene, kes on lõpetanud spetsiaalse psühhoteraapia koolituse, näiteks perekonna psühhoteraapia.

Mida tähendab psühhoteraapia?

Psühhoteraapia on oma olemuselt eesmärgipärane ja süstemaatiline tegutsemisviis, mille eesmärgiks on leevendada või kõrvaldada psühholoogilisi probleeme. Psühhoteraapiat viiakse läbi psühhoterapeudi ja kliendi struktureeritud kohtumisel.

Põhilised psühhoteraapia liigid, mida erinevate häirete puhul kasutatakse, on:

  • pereteraapia
  • psühhoanalüütiline teraapia
  • kognitiivne käitumisteraapia

Erinevaid teraapia liike on väga palju, kuid nimetatud kolme julgeksin ise esile tõsta nende tõhusust arvestades.

Psühhoterapeutiline väljaõpe eeldab aastatepikkust koolitust ja juhendatud supervisioone. Terapeut kasutab kindlaid tehnikaid vastavalt psühhoteraapia väljaõppele. Kui psühhoteraapia väljaõpe ei ole veel lõpetatud, siis võib teenuse osutaja nimetada ennast nõustajaks. Näiteks perenõustajaks.

Mida see psühholoog, perenõustaja või psühhoterapeut siis ikkagi teeb?

Alljärgnevalt väga üldine struktuur, mis annab mõningase ülevaate koostöö ülesehitusest:

  • esmane kontakt, kliendi subjektiivsete probleemide leidmine;
  • kontakti loomine ja soovitud tulemuse määratlemine (eesmärgi seadmine);
  • seisundi hindamine, hüpoteeside püstitamine ja nende kontrollimine (ehk mis on kaebuse taga, mis on häire tekkemehhanism ja mis hoiab seda alal);
  • meetodite ja tehnikate valik, soovitud tulemuse ehk eesmärgi saavutamiseks;
  • vajadusel teiste professionaalide kaasamine;
  • tulemuste hindamine ja lõpetamine.

Vaata ka artiklit “Kes on psühholoog”, mis asub siin »